1950

borító

Szabadság, szerelem

Goda Krisztina

video ikon

Két párhuzamos történelmi esemény: ugyanakkor zajlott az olimpia, mint amikor itthon kitört, majd elbukott a forradalom.

borító

A Forma-1 krónikája

könyv ikon

A Forma-1 59 évének legfontosabb eseményeiről több mint 500 oldalon 1500 képpel illusztrálva.

borító

Casino Royale

Ian Fleming

könyv ikon  video ikon

A Casino Royale csak a kezdete volt egy tizennégy részes könyvsorozatnak, a XX. század legismertebb titkos ügynökéről, James Bond-ról.

borító

A lelkigondozás tana 

Eduard Thurneysen

könyv ikon

Az egyházi közösségek mindennapjainak szerves részét képező keresztény lelkigondozásban felmerüllő kérdések teológiai feldolgozását nyújtja a kötet.

borító

Életünk és a stressz

Selye János

könyv ikon

A montreali egyetem világhírű professzorának felfedezése, a stressz, az utóbbi idők biológiai kutatásának egyik legjelentősebb vívmánya.

borító

Erdő mező virágai

Jávorka Sándor

könyv ikon

Nemcsak a szerző, hanem az illusztrátor Csapody Vera munkája is dícséretes és kiemelkedő.

borító

Az űrrepülés teljes története a Szputnyik-1-től az űrrepülőgép utánig

Giles Sparrow

könyv ikon

A kötet több mint 300 oldalon keresztül, rengeteg képpel illusztrálva próbálja bemutatni az űrutazás történetét, az első kisebb rakétáktól a legmodernebb űrrepülőgépekig.

borító

Bóbita

Weöres Sándor

könyv ikon

A magyar gyermeklíra művészi rangra emelése nagyban köszönhető Weöres Sándor költészetének.  A kötet címadó verse 1955-ben született.

borító

Autózás az ötvenes években

Ocskay Zoltán

könyv ikon

A számos családi archívumból kölcsönzött vagy eddig nem publikált fotóval illusztrált kiadvány 60 évvel repíti vissza az időben a régi járművek iránt érdeklődőket.

borító

A Berva és a Panni

Kováts Miklós - Maróti József

könyv ikon

A legkisebb magyar kétkerekűek születése és rövidre szabott életútja, e kis járművek népszerűségének köszönhetően ma is ott él a motorosok emlékezetében.

borító

A Danuvia motorkerékpárok története

Kóris István - Tálas István

könyv ikon

A könyv érdekes lehet mindazok számára, akik érdeklődnek a magyar motorkerékpárok iránt, vagy éppen segítséget keresnek egy Danuvia motor felújításához.

borító

Nevelőmunka az óvodában

könyv ikon

A művelődésügyi miniszter 851-17/1957. III/4. számú utasítása az ország összes óvodai intézményében a "Nevelőmunka az óvodában, útmutatás óvónők számára" bevezetésére.

borító

Budapestről jelentjük...

könyv ikon

A kötet az 1956-os nemzetközi sajtó magyar vonatkozású írásainak sokszínűségét mutatja be.

borító

1956 plakátjai

Sümegi György

könyv ikon

A forradalommal kapcsolatos plakátokat, röplapokat mutatja be könyvében a szerző.

borító

Tarka forgó

Weöres Sándor-Károlyi Amy

könyv ikon

Weöres Sándor és Károlyi Amy csodálatos versgyűjteménye sok ismert és kevésbé ismert verset tartalmaz. A kötet első kiaása 1958-ban jelent meg.

borító

Az írógép

Neszmerák József Vajda Zoltán Gabriel Győző

könyv ikon

Neszmerák József, Vajda Zoltán és Gabriel Győző 1959-ben megjelent könyve történeti és mechanikai áttekintést is nyújt erről a hasznos szerkezetről.

borító

Acélsodrony

Aczél Endre

könyv ikon

"Aczél Endre könyve minderről egyszerre szól: mindenről, amit tudni érdemes az ötvenes évek világáról – vasfüggönyön innen és túl" Rainer M. János

borító

Oiseaux exotiques

Olivier Messiaen

könyv ikon

A francia zeneszerző Egzotikus madarak zongorára és zenekarra című műve 1954-ben született.

borító

Bevezetés a teológiába

Karner Károly

ekönyv ikon

A kötet a keresztény teológia történetébe és hagyományaiba vezeti be az olvasót.Isten, Krisztus, Szentháromság , bűn és megváltás, üdvösség, egyház stb.)

borító

Az agresszió

Konrad Lorenz

könyv ikon

Konrad Lorenz ezzel a könyvével robbant be a viselkedéstudományok harcias világába az ötvenes években.

borító

Vadhajtások

Palasik Mária

könyv ikon

A sztálini természetátalakítási terv átültetése Magyarországon 1948-tól 1956-ig.

borító

Kor-képek 1956

könyv ikon

Egy kép többet mond sok szónál, sok kép még több szónál.

borító

A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza

Láng Sándor

könyv ikon  

A II. világháború utáni magyar földrajztudomány nagyszerű kezdeményezése a Földrajzi Monográfiák sorozat, Koch Ferenc szerkesztésében.

borító

Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán

Simándi Irén

könyv ikon  ekönyv ikon

A kötet 1951 és 1956 között mutatja be a hidegháborús időszak egyik sajátos politikai fegyverét, az amerikai elképzelés szerint kialakított Szabad Európa Rádiót.

borító

Szocreál festészet a Rákosi-korban

Rieder Gábor

könyv ikon

A tárlat amely azzal a szándékkal jött létre, hogy lefújja a port az ötvenes évek rég elfeledett műalkotásairól és az utókor ítéletére bízza őket.

borító

A tékozló ország

Juhász Ferenc

könyv ikon

A 2015-ben elhunyt szerző elbeszélő költeménye 1954-ben született.

borító

Irodalmi napló

François Mauriac

könyv ikon

François Mauriac volt 1952 irodalmi Nobel-díjasa. Naplójában korának politikai-társadalmi történéseire is reflektál.

borító

A Rákosi-korszak

Gyarmati György

könyv ikon

Rákosi Mátyás a sztálinizmus első számú építőmestere volt a szovjet protektorátussá vált Magyarországon...

borító

Pokolbéli napjaim után

Faludy György

könyv ikon

A nagy Költő-füllentő sírónevetésre ingerlő önkalandregényének folytatása.

borító

A magyar paraszti gazdálkodás biológiai öröksége a Kárpát-medencében

Surányi Béla

könyv ikon

A mű mondandójának fő vonulata a paraszti gazdálkodás biológiai alapjainak áttekintésére épül.

borító

A sztálini korszak tudománya

Sz. I. Vavilov

könyv ikon

Az 1950-ben született könyvecske jól érzékelteti a mindent átitató sztálizmust: a generalisszimusz nemcsak kiemelkedő forradalmár és államférfi, hanem lángelméjű tudós is.

borító

Körhinta

Fábri Zoltán

könyv ikon

Pataki elhatározza, hogy kilép a szövetkezetből, lányát Farkas Sándor egyéni gazdához adja és így egyesítik szomszédos földjeiket. Mari azonban Bíró Mátét, a szövetkezet tagját szereti.

borító

Szocreál építészet Magyarországon

Kuslits Tibor

könyv ikon

A kiadványunkban szereplő tanulmány olyan izgalmas kordokumentum, melynek eredeti változata 1984-ben még nem jelenhetett meg.

borító

Bárány Boldizsár

Szabó Magda

könyv ikon

Szabó Magda regénye 1958-ban atmoszférateremtő erejével régóta az „alapmesék” közé tartozik.

borító

Mese a kiscsikóról és sok más barátunkról

Zelk Zoltán

könyv ikon

Ebben a kötetben valamennyi vidám, kicsiknek szóló meséje és az örök Mese a kiscsikóról is helyett kapott, aminek első kiadása 1954-ben jelent meg.

borító

A növénynemesítés és magtermesztés micsurini elvei

D. A. Dolgusin

könyv ikon

Micsurin a szovjet rendszer sokat hivatkozott agronómusa, aki abban hitt, hogy az élőlények képesek alkalmazkodni környezetükhöz, s a megszerzett tulajdonságokat képesek továbbörökíteni.

borító

1956: fordulópont a gazdaságpolitikában

könyv ikon

A világgazdaságot befolyásoló olajválság idején a megtorpanás súlyos következményekkel járt, de a némi javulást jelentő gazdasági változások 1956 következményei voltak.

borító

A Grősz-per

Balogh Margit

könyv ikon

Aki olvasta a Grősz-per vádiratát, aki figyelemmel kísérte a napilapok részletes tudósításait, azokon úrrá lett a döbbenet: újabb politikai „bűntény” lepleződött le.

borító

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956.

könyv ikon

A Hatóság hivatalos elnevezése időnként módosult, de feladata, a társadalom megfigyelése és rettegésben tartása változatlan maradt.

borító

Ez itt a vértanúk vére

Jobbágyi Gábor

könyv ikon

E kötet öt kiemelt '56-os per kritikai feldolgozását és a Szerző ezekkel kapcsolatos összegzését tartalmazza.