1940

borító

A fordulat évei, 1947-1949

könyv ikon
 

A tanulmánykötet szerzői a politika, a képző- és építőművészet tárgykörében próbálnak valami fontosat, újat megmutatni.

borító

Casablanca

Kertész Mihály

video ikon 

A Casablancac selekményében finom egyensúlyt tartva ötvöződik a szerelmi és a politikai történet.

borító

Kor-képek, 1938–1945

könyv ikon
 

Magyarország korabeli történéseit és a jellegzetes életképeket bemutató reprezentatív fényképalbum.

borító

Kor-képek, 1945–1947

könyv ikon 

Magyarország korabeli történéseit és a jellegzetes életképeket bemutató reprezentatív fényképalbum.

borító

A Keresztapa

Francis Ford Coppola

video ikon  könyv ikon
 

Az első film teljes egészében Puzo 1969-es regényére épül; a második világháború utáni New Yorkban játszódik és Vito Corleone donságának utolsó szakaszára fókuszál.

borító

A holokauszt krónikája

könyv ikon 

A vaskos könyv számos illusztráció segítségével a 20. század egyik nagy tragédiáját mutatja be.

borító

A szellem szimbolikája

Carl Gustav Jung

könyv ikon
 

A kötet egy 1945-ben és egy 50-ben íródott tanulmányt tartalmaz. Ezekben Jung a gyakorlatban szerzett felismeréseit alkalmazza a folklór, illetve a vallás képzet- és fogalomvilágra.

borító

Gárdonyi Géza összes meséi

könyv ikon 

"Gárdonyi Géza a magyar ifjúsági-, sőt gyermekirodalmat is megajándékozta néhány gyöngyszemmel. Ez a könyv az 1942-ben, Budapesten megjelent kötet alapján készült."

borító

A magyar hadigazdaság a második világháború idején

Dombrády Lóránt

könyv ikon 

Dombrády Lóránd részletesen bemutatja a magyar hadiipar fejlesztésének koncepcióját, s azt, hogy ebből mit és hogyan sikerült megvalósítani.

borító

A kelet-európai kisállamok nyomorúsága

Bibó István

könyv ikon   ekönyv ikon

Térségünk nagyhatalmi befolyás alá kerülésének szükségszerűségét taglaló klasszikus politikai tanulmány.

borító

A II. világháború gazdaságtörténete

könyv ikon
 

A szerző halála után megjelent mű világviszonylatban is egy úttörő vállakozás eredménye.

borító

A Mindszenty-per

Gergely Jenő

könyv ikon 

1948-1949-re Magyarországon kialakult a totalitarianizmus. Ennek egyik eszköze az Államvédelmi Hatóság volt...

borító

A magyar földrajztudomány története

Fodor Ferenc

könyv ikon   ekönyv ikon

Fodor Ferenc neve és tevékenységének egyes részei az elmúlt évtizedekben ismertek voltak, átfogó kép mégsem alakult ki a tudományos munkásságáról egészen idáig.

borító

A mindig szép Balaton

Cholnoky Jenő

könyv ikon 

"Cholnoky Jenő földrajztudós élete és munkássága szoros szálakkal kötődött a Balaton gyönyörű környékéhez, s különösen Balatonfüredhez.

borító

Hevesy György

Palló Gábor

könyv ikon   cikk ikon

Hevesy György kémiai Nobel-díjat kapott, a nyomjelzésées vizsgálatok alkalmazásáért a rákkutatásban valamint a DNS vizsgálatáért.

borító

Liberation-trilógia

Rick Atkinson

könyv ikon 

Lehet, hogy nem a legjobb, de biztosan a legletehetetlenebb mű a II. vh. amerikai hadseregéről.

borító

Neumann János válogatott írásai

könyv ikon
 

Az EDVAC az első olyan számítógép, amely a memóriában tárolja a programot is. Ennek tervezésénél tanácsadóként szerepelt Neumann 1944-től. 1952-ben helyeztek üzembe.

borító

Az atombomba születése

Leslie R. Groves

könyv ikon 

Leslie R. Groves dandártábornok volt az atomprogram felelőse, aki emlékirataiban ismerteti a tudományos kutatás történetét.

borító

Magyar Építészet 1945-1955

könyv ikon
 

A könyv anyaga építészetünk három periódusra tagolható fejlődéséből egyaránt hoz példákat.

borító

A második világháború repülőgépeinek szerkezete

Paul E. Eden

könyv ikon 

A második világháborúban a katonai repülőgépek kialakítása, szerkezete és bonyolultsága hatalmas változásokon ment keresztül.

borító

Lassie hazatér

Eric Knight

könyv ikon
 

Lassie története 1940-ben született, ami nem csupán egy hűséges kutya sorsa - az ember szeretet, a becsület hitvallása is.

borító

A II. világháború fegyverei

Michael E. Haskew

könyv ikon 

A kötet színes és szemléletes diagramokkal mutat be több mint 300 második világháborús fegyvert és harcjárművet.

borító

A gyermek testi lelki fejlődése

könyv ikon
 

A gyermek és ifjú életét, cselekvéseit, magatartását, s ezek változásait csak akkor értjük meg, ha mindezeket a testi-lelki jelenségeket fejlődés gyanánt fogjuk fel.

borító

A magyarok Istene

Karácsony Sándor

könyv ikon 

"A mű első kiadása 1943-ban jelent meg. A szerző pszichológiai szükségszerűségből fakadóan is foglalkozik a vallásos nevelés problémájával.

borító

Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében

Kovács Máté

ekönyv ikon 

 

"A könyv és könyvtár társadalmi funkcióinak megvilágítása már több tekintetben is jóval túl mutat azon, ameddig a polgári szakkutatás egyáltalán eljutott."

borító

Neumann János és a modern számítástechnika kezdetei

William Aspray

könyv ikon

1943-ban, amikor Neumann érdeklődése a számítástechnika felé fordult, már nemzetközi hírű tudós volt.

borító

Ősi magyar kutyák

Hankó Béla

könyv ikon
 

A magyarságnak is ősidők óta hűséges társa a kutya, amely nyájvédő szerepet töltött be elsősorban. Ebbe a típusba sorolhatjuk a komondort, kuvaszt, pulit, melyeket e mű részletesen bemutat.

borító

Dió, mandula, mogyoró termesztés

Horn János

könyv ikon

Mivel hazánkban a gyümölcstermesztés még az 1940-es években sem részesült kellő méltánylásban, ezért ez a mű hiánypótló munkáknak tekinthető.

borító

Volt egyszer egy médiaháború

Zalai K. László

cikk ikon

Sajtó és politika 1944-1948

borító

Don-kanyar 1942-1943

Szabó Péter

könyv ikon 

A 2. magyar hadsereg képes krónikája, az arcvonalak mögötti fronthétköznapokra fókuszálva.

borító

The genetical theory of natural selection

Ronald Aylmer Fisher

könyv ikon   cikk ikon

A mendelisták és biometrikusok vitáját Fisher munkája simította el és hozta közel egymáshoz. A darwini elmélet modern szintézisének megalapítójakén tartják számon.

borító

A műegyetemisták odüsszeiája, 1944-1946

Palásik Mária

könyv ikon

Egyetemi hallgatókat kényszerítettek arra, hogy a birodalmi Németországban folytassák tanulmányaikat.

borító

Budapest városépítésének története

Preisich Gábor

könyv ikon 

Ez a könyv nem csupán a város történelmének és kultúrájának egyik legfontosabb területét dolgozza fel, de megírása is történelmi vállalkozásnak tekinthető.

borító

Építészet és tervezés Magyarországon 1945-1959

könyv ikon
 

A második világháború utáni időszak épületeit sokáig nem tekintették a kulturális örökség részének.

borító

Kulák golgota

Sághy Gyula

könyv ikon

A fokozódó osztályharc jegyében a sztálinista parasztpolitika kárvallottjainak kálváriája.

borító

Trianoni Magyarország mezőgazdasága

Bárczay Ferenc

könyv ikon

A mű a magyar mezőgazdaság múltját jellemzi és azt az állapotát ismerteti, amelyben csonka ország határai között volt.

borító

Közlekedik a székesfőváros

Legát Tibor - Zsigmond Gábor

Gazdag képanyaggal ellátott munka, melynek segítségével betekintést nyerhetünk a 20. század első felének közlekedéssel kapcsolatos érdekességeibe.

borító

Magyar kertészeti szótár

Pávó Elemér

könyv ikon 

A szerző olyan szógyűjteményt adott, amelyből csak az nem okul, aki idegenszavas önkényét többre becsüli, mint szép magyar nyelvünk tisztaságát.

borító

A leghosszabb fél évszázad

Kollega Tarsoly István

könyv ikon 
 

A kritikus időszak kinevelte azoknak a kiváló erdész szakembereknek a hadát, akiknek volt erejük mindent elölről kezdeni és újra nemzetközileg elismert szintre emelni a magyar erdészetet.

borító

A magyar gyümölcs

Rapaics Raymund

könyv ikon

1940 Rapaics Raymund esztendeje. A magyar gyümölcsről írt könyve mérföldkő a magyar gyümölcstermelés történetében.