1930

borító

A kvantummecha-
nika matematikai alapjai

Neumann János

könyv ikon

Neumann az 1932-ben megjelent művével az akkor új kvantummechanika szilárd matematikai megalapozását adta meg.

borító

Egy biológus gondolatai

Szent-Györgyi Albert

könyv ikon 

Szent-Györgyi Albert 1937-ben, még magyarországi munkájáért kapott orvosi és élettani Nobel-díjat. 1970-ben jelent meg ez a vallomása.

borító

A tömegek lázadása

José Ortega y Gasset

könyv ikon
 

A 20. századi történet- és politikafilozófia nagy hatású és megkerülhetetlen klasszikus munkája.

borító

A totalitarizmus gyökerei

Hannah Arendt

könyv ikon 

A híres német filozófusnő mélyen szántó politikai rendszerelemzése a már legyőzött és a még viruló totális jellegű államról.

borító

A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása

Ecsedi István

könyv ikon
 

A debreceni néprajztudós és muzeológus - a Déri Múzeum első igazgatója - úttörő táplélkozástörténeti munkája.

borító

A tardi helyzet

Szabó Zoltán

könyv ikon 

A faluszociográfia emblematikus munkája 1936-ból.

borító

A jelenkori kapitalizmus és a gazdasági válságok

Varga Jenő

könyv ikon 

Amióta a tőkés termelési mód uralkodóvá vált, időszakosan túltermelési válságok rázzák meg a tőkés világot és még mélyebb nyomorba döntik a tömegeket.

borító

A gazdasági világválság magyar visszhangja

Ormos Mária

könyv ikon 

A tanulmány szeretné bemutatni, hogy a magyar szellemi közélet miként válaszolt a világválságra.

borító

Hyppolit, a lakáj

Székely István

video ikon
 

A Hyppolit, a lakáj a hangosfilmkorszak első nagy közönségsikere volt 1931-ben.

borító

A király beszéde

Tom Hooper

video ikon  könyv ikon 

A film a jelenleg uralkodó II. Erzsébet apjára, VI. György brit király életére, valamint beszédhibájára, s annak kezelésére fókuszál.

borító

A tulajdonságok nélküli ember

Robert Musil

könyv ikon
 

A huszadik századi világirodalom egyik legjelentősebb és legegyetemesebb műve. A regénytrilógia 1930 és 1943 között íródott.

borító

Medvetánc

József Attila

könyv ikon 

József Attila válogatott költeményei 1922-től 1934-ig. Ez az 1934-es első kiadás.

borító

Visszatérés a Szovjetúnióból

André Gide

könyv ikon
 

1936-ban jelent meg Gide-nek ez az útleírása szovjetunióbeli tapasztalatairól.

borító

A holnap árnyékában

Johan Huizinga

könyv ikon 

A kor kuturális válságára reflektáló könyv 1935-ben született.

borító

A kontaktlencse-készítés magyar úttörőiről

Zajácz Magdolna

cikk ikon 

Dallos József a kontaktlencse egyik magyar úttörője volt a '30-as években. A cikk kikérési adatai: Orvosi Hetilap 2005. 146. évf. 44. sz., p. 2273-2274.

borító

A közigazgatás legfőbb vezetése szervezési szempontból

Magyary Zoltán

könyv ikon
 

A nemzetközileg is elismert szaktekintély néhány ország ( USA, Szovjetunió, Olaszország) közigazgatásának összehasonlítására vállalkozik művével.

borító

Európa és a magyar kérdés

Szudy Elemér

könyv ikon
 

Szudy Elemér műve azért tökéletes "útikalauz", mert szerzője nem merül el a részletekben, hanem szárnyaló messzeségből szemléli ezt az ügyet.

borító

A revizió nemzetközi jogi alapjai

Buza László

könyv ikon  ekönyv ikon

Εzt az előadást, a Magyar Jogászegylet által a trianoni békeszerződés revíziója tárgyában 1933. március 2-4-én tartott ankét bevezetőjeként tartotta az író.

borító

Mélységeink ösvényein

Carl Gustav Jung

könyv ikon
 

Magyarul csak a '90-es években jelenhettek meg Jung egyes művei, melyek folytatásának tekinthető e tanulmányválogatás.

borító

Öltözködés és divat

Hatvany Lili

könyv ikon 

Öltözködési és illem-tanácsok szellemesen, mulattató divattörténettel fűszerezve.

borító

Karácsony Sándor, a nagy hírű professzor

Kontra György

könyv ikon
 

Karácsony Sándor a 30-40-es években az ország legnépszerűbb személyiségei közé tartozott. Mi ennek a magyarázata? Többek között erre a kérdésre is igyekszik választ adni ez a könyv.

borító

A csudálatos Mary

Pamela Lyndon Travers

könyv ikon 

A gyerekvilág hétköznapjai a tündérmesék varázslatával ötvöződnek Traves elbüvölő könyvében, mely bizonyára a mai fiataloknak is kedvelt olvasmánya lesz.

borító

Didaktika

Finánczy Ernő

könyv ikon
 

Finánczy Ernő 1903-1930 között Didaktika címmel több ízben is tartott előadást. Ezeket az előadásokat tanítványai rendezték sajtó alá.

borító

Róma építészete 1936-ban

Gerő László

cikk ikon 

Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye, 1937. 71. köt. 5-6. sz., p. 29-34.

borító

Neveléstan

Marczell Mihály

könyv ikon
 

A szerző pedagógiájának fő gondolata, hogy a nevelés és nevelődés véget nem érő folyamat, amely alól a nevelő sem vonhatja ki magát.

borító

Molnár Farkas

Mezei Ottó

könyv ikon

Molnár Farkas a két világháború közti magyar építészet egyik legjelentősebb, képviselője volt, aki a '30-as évek végén az irracionális téralakítás felé fordult.

borító

A Magyarországon előforduló ragadozó madarak meghatározója

Szemere Zoltán

könyv ikon
 

Az 1930-ban megjelent mű nem pusztán egy száraz madárhatározó, hanem táblázatokkal ellátott és rajzokkal gazdagon illusztrált élvezetes olvasmány.

borító

Uradalmi cselédlakások korszerűsítése

Gosztonyi Gyula

cikk ikon 

A Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye 1939. 73. köt. 11-12. sz., p. 78-83.

borító

Magyar nemzetgazdasági enciklopédia

könyv ikon
 

Az enciklopédia célja, hogy a közgazdasági kultúra terjesztésével elősegítse azoknak a tevékenységét, akik a gazdsági élet talpraállításán fáradoznak.

borító

Egerek és emberek

Gary Sinise

video ikon  könyv ikon

Gary Sinize élete második filmjét rendezte John Steinbeck 1937-es regényéből. Tökéletes adaptáció!

borító

Az ANGORA nyultenyésztés kézi könyve

Román Béla

könyv ikon
 

Az angora nyúltenyésztés állattenyésztési forma az 1930-as években új állattenyésztési ágként jelent meg Magyarországon.

borító

The relation of genetics to physiology and medicine

cikk ikon 

Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution for the year ending june 30, 1935.

borító

A világválság

Hamvas Béla

könyv ikon
 

A krizeológia hazai alapműve 1938-ban született.

borító

A mangalica sertés bírálata és törzskönyvelése

Rácz Mihály

könyv ikon 

A mangalica sertés bírálata és törzskönyvelése a háború előtti mangalicaállományunk minőségi fejlesztési irányaival foglalkozik.

borító

A magyar közigazgatás racionalizálása

Magyary Zoltán

könyv ikon  ekönyv ikon  

Amikor a magyar közigazgatás racionalizálásának célkitűzését és módszereit keressük, saját fejlődésének történetéből kell kiindulnunk.

borító

Álom és lelkiismeret

Carl Gustav Jung

könyv ikon 

Jung új fejezetet nyitott az álom pszichológiai értelmezésében, szakítva a freudizmus egyoldalú szemléletével.

borító

A minőségi búzatermelés fontossága a köz- és magángazdaság szempontjából

Rajczy Géza

könyv ikon
 

Rajczy Géza műve kiemelkedő abban a tekintetben, hogy a korabeli „legilletékesebb szakkörök véleménye szerint is” első az elsők között a minőségi búzatermelésben!

borító

Kabaré

Bob Fosse

video ikon

A világhíres amerikai táncos-színész-koreográfus Bob Fosse viszonylag kevés filmet készített, de művei, köztük a Kabaré, a modern musical határkövei.

borító

Magyar építészet a két világháború között

Pamer Nóra

könyv ikon
 

A könyv nem pusztán ismerteti a korszak jelentős épületeit, hanem egyfajta társadalomtörténeti kontextusban, művészettörténeti és politikai szempontból elemzi is a folyamatokat.

borító

A CIAM magyar csoportja : 1928-1938

Gábor Eszter

könyv ikon 

A CIAM a modern építészet nemzetközi szervezete volt 1928 és 1959 között. Működésének legfontosabb feladata a széles tömegek lakáskérdésének megoldása volt.

borító

Földön vizen levegőben

Finta László

könyv ikon
 

Az Uhri testvérek története 1933–1937 között. A könyvből megismerhető, hogy miként hozta létre a pénztelen két Uhri fiú és két Uhri leány a céget.

borító

Méray: egy járműgyár története

Négyesi Pál

könyv ikon 

Méray-Horváth Lóránd és Méray-Horváth Endre nevéhez fűződő Méray Motorkerékpárgyár Rt. termékei vezető helyen álltak a hazai motorkerékpár piacon.