1910-20-as évek

borító

Bátorliget élővilága - ma

könyv ikon

Ez hazánk egyik legrégebbi természetvédelmi területe, amelyet mintegy 104 évvel ezelőtt felfedeztek fel és azóta tanulmányozák.

borító

Film posters

Ernst Wastl

könyv ikon

A korai filmplakátok igazi mesterművek. A magyar filmplakát aranykorának bemutatására vállalkozik a könyv.

borító

Kabay János magyar feltaláló élete

John J. Kabay

könyv ikon

Kabay János először 1925-ben forradalmasította a morfiumgyártás technológiáját. A fájdalomcsillapítót a mai napig az általa kidolgozott "száraz" eljárás alapján állítják elő.

borító

A Nagy Gatsby

Baz Luhrmann

film ikon  könyv ikon

2013-ban bemutatott amerikai romantikus dráma F. Scott Fitzgerald 1925-ben megjelent azonos című regénye alapján készült.

borító

A kölyök

Charlie Chaplin

film ikon  hang ikon

A Kölyök örökérvényű film, ami a Chaplin-filmekre jellemző keserédes kritikája a 20. század eleji nagyvárosi társadalomnak is.

borító

Sziddhárta

Hermann Hesse

könyv ikon  hang ikon

A hindu és buddhista tanításokra épülő mű a vallások kötelező tantételei és a lélek belső késztetése közti ellentmondásokra keresi a választ.

borító

Dr. Kenézy Gyula, 1860-1931

Lampé László

könyv ikon

Dr. Kenézy Gyulának, a Debreceni Egyetem Orvoskara megalapítójának, az életrajzát és munkásságát foglalja össze ez a rövid tanulmány.

borító

A társadalmi kérdés mibenléte és megoldása

Biederlack Josef

könyv ikon

A kötet a keresztény társadalom és közgazdaságtan összefüggésének fontosságát hangsúlyozza éás magyarázza.

borító

A Horthy-korszak külpolitikája

Gulyás László

könyv ikon

A magyar történelem két világháború közötti külpolitikájának legújabb, korszerű feldolgozása. A nagyszabású munka első két kötete az 1919 és 1931 közötti évek történéseit mutatja be.

borító

Nyugtalanság völgye

Babits Mihály

könyv ikon

Babits 1920-ban megjelent kötetének első kiadása.

borító

A Nyugat alkonya

Oswald Spengler

könyv ikon

Az első világháború után kiadott történet- és politikafilozófiai monumentális munka nemcsak a korszak, hanem az egész 20. század egyik meghatározó ilyen jellegű műve lett.

borító

Az elvarázsolt lélek

Romain Rolland

könyv ikon

Az elvarázsolt lélek századunk első harmadának Európájáról a sokszínű, árnyalatokban gazdag képet.

borító

Diagnózisok és terápiák

Rab Virág

könyv ikon

Az első világháború eredményeképpen felszínre került problémahalmazzal kapcsolatban nem sokat tudunk a gazdasági és pénzügyi szakemberek diagnózisairól és terápiáiról.

borító

Magyarország a két világháború korában

Ormos Mária

könyv ikon

A két világháború és a kettő között lezajlott gazdasági világválság a Föld minden részén megrázkódtatást okozott, és nagy változásokhoz vezetett az emberek életében...

borító

Államkapitalizmus Magyarországon

Bojkó Béla

könyv ikon

A korabeli nyílt államkapitalista vállalkozásokat végigelemezve aligha maradhat kétség afelől, hogy ezek célja a magánvállalkozás kiegészítése, gyakran az adófizetők terhére.

borító

Magyarország gazdasága az első világháború után

Berend T. Iván

könyv ikon

Jelen kötet jellegét tekintve közelebb áll a felszabadulás utáni gazdasági fejlődést vizsgáló monográfiáinkhoz.

borító

Bevezetés a pszichoanalízisbe

Sigmund Freud

könyv ikon

A pszichoanalízis, mint a pszichológia egyik legfontosabb iskolája, az 1920-as évektől indul el, legnagyobb alakja, és az irányzat atyja Sigmund Freud.

borító

Magyar alkotmány és jogtörténet

Eckhart Ferenc

könyv ikon

A bécsi udvar gazdaságpolitikájáról és a Szent Korona-eszme történetéről írott művei mellett ezt az egyetlen jogtörténeti tankönyvet írta.

borító

Revizió, választójog, királykérdés

Halmay Elemér

könyv ikon

Békeszerződés az, melyet a legyőzött, mint végleges rendezést őszintén elfogadhat, melynek elfogadása nem ütközik legyőzhetetlen és maradandó nemzeti lélektani akadályba.

borító

A politikai földrajz alapvonalai

Milleker Rezső

könyv ikon

A jelenkor eseményei mindenkiben kiváltották a világpolitikust. A földrajzi irodalomban látszik ez a legjobban, ahol a politikai földrajz kezd uralkodóvá lenni.

borító

Életem és gondolataim

Albert Schweitzer

könyv ikon

Albert Schweitzer önéletrajzi írásainak gyűjteménye olyan alapmű, melyben a nagy humanista gondolkodó sajátos, egyedi módon tárja elénk életének fontos eseményeit.

borító

Fleming és a penicillin

André Maurois

könyv ikon

Maurois jó író, Fleming élete érdekes téma. A kettő találkozásából rendszerint érdekes és jó könyv születik, s így van ez most is.

borító

Orvosi színes fényképezés

Pillér László

könyv ikon

1914-ben jelennek meg az első színes reprodukciók az orvosi fényképekről.

borító

Versengő látomások

Moravánszky Ákos

könyv ikon

Moravánszky Ákos e könyvében a századforduló építészetét tárgyalja az Osztrák-Magyar Monarchia országaiban.

borító

Bauhaus, 1919-1933

Magdalena Droste

könyv ikon

Manapság a Bauhaus fogalomnak a köznapi nyelvben más csengése van, mint volt annak idején. Ennek ellenére olyan jelenség, amelyet minden generáció újra felfedez önmagának.

borító

Az amszterdami iskola

Tihanyi Judit

könyv ikon

Az amszterdamiak hagyományőrző alapállása gazdag egyéni formálással párosult, a tudatos várospolitika pedig lehetővé tette a tervek megvalósítását.

borító

A magyar art deco

Vadas József

könyv ikon

Az 1910-es évektől az 1930-as évekig virágzó stílus hazai reprezentánsainak bemutatása.

borító

A tordai földgázrobbanás

Gálócsy Árpád

cikk ikon

A cikk az 1917. március 26-án bekövetkezett 13 halottal járó tordai földgázrobbanás okait kutatja.

borító

Beléndekmag a mákban

Degen Árpád

könyv ikon

A publikáció alapja egy főszolgabíró által küldött mákminta, melyet azért vizsgáltattak be, mert több személyen a mérgezés tüneteit állapították meg...

borító

Kincskereső kisködmön

Móra Ferenc

könyv ikon  ekönyv ikon
video ikon  hang ikon

Szép magyar nyelvével, könnyes humorával ez a mű a magyar gyerekirodalom egyik gyöngyszeme.

borító

Erdészeti és bányászati pályák és szolgálatok

Makra Imre

könyv ikon

Megismerhetjük a különböző szakiskolatípusokat tanfolyami tartalmukkal, képesítéssel, fizetéssel stb. Olyan, mint egy korabeli „felvételi tájékoztató”...

borító

A kisgazda mezőgazdasági gépei

Sporzon Pál

könyv ikon

A szerző a Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Tanintézet tanára és a gazdasági egyesület titkára volt. Számos munkája alapműnek számított a mezőgazdasági géptan körében.

borító

Okszerű növénytermelés

Westsik Vikmos

könyv ikon

Westsik Vilmos által 1929-ben kifejlesztett vetésforgó kísérlet a savanyú homoktalaj  javításával foglalkozik.

borító

Hét + 1 mese

Balázs Béla

könyv ikon

Az író művei között van indiai, kínai mese, de olyan is, mely a magyar néphagyományba vagy a középkor legendáinak sorába illeszkedik.

borító

Levelezése Ernest Jonesszal és Georg Groddeckkal

Ferenczi Sándor

könyv ikon

Ferenczi Sándor magyar pszcihoanalitikus levelezése számos új aspektudból világítja meg gondolatainak fejlődését, magánéletének kritikus pontjait és konfliktusait.

borító

A legelők és a rétek ápolásáról

Gáspár József

könyv ikon

Gyűjteményünkben szép számmal találhatók határon túli területről származó dokumentumok. Ilyen például A legelők és a rétek ápolásáról szóló mű is.

borító

A pedagógus Kemény Gábor

Köte Sándor

könyv ikon

Ez a munka Kemény Gábor gazdag és szereágazó életművének bemutatására vállalkozik.

borító

Játék-pedagógia, gyermek- kultúra

Tészabó Júlia

könyv ikon

A játék pedagógiai hasznáról zajló viták.

borító

A programozás eredete

Endrei Walter

könyv ikon

A könyv nem egy lineális eredetsort mutat be, hanem egy származásfát. Ezzel kívánja bizonyítani, hogy minden fontosabb találmány számos műszaki alapelv kombinációjából alakul ki.

borító

Magyar könyvtártörténeti kronológia

Gerő Gyula

könyv ikon

A könyv a személyi változások, a tudományos fokozatok, a kitüntetések és díjátadások fontos és érdekes eseményeit nyilvántartó összegzés.